Pásky, určené na špeciálne používanie v rôznych odvetviach priemyslu. Do tejto kategórie patria pásky: duct, spevnené, dvojité a hliníkové pásky. Používajú ju vodoinštalatéri, tiež má uplatnenie v leteckom priemysle, stavebníctve, v automobilovom priemysle a najviac sa používajú v priemysle DIY. Majú veľmi široké uplatnenie.

Showing all 13 results

Špeciálne páskyT&GSP100-199

Samolepiaca Duct páska – T&GSP100-199

Veľmi známa a veľmi populárna duct páska. Neexistuje problém, ktorý nedokáže riešiť. Môžete ju používať na rôzne účely, ale najviac sa používa v DIY priemysle.