Špeciálne pásky, určené na špeciálne používanie v rôznych odvetviach priemyslu. Do tejto kategórie patria pásky: duct, spevnené, dvojité a hliníkové pásky. Používajú ju vodoinštalatéri, tiež má uplatnenie v leteckom priemysle, stavebníctve, v automobilovom priemysle a najviac sa používajú v priemysle DIY. Špeciálne pásky majú veľmi široké uplatnenie.

Pomocou duct pásky môžete opraviť hocičo. Najpopulárnejšia a najznámejšia páska ktorá je nevyhnutná v každej domácnosti. Hliníková páska sa používa v oblasti klimatizácie a kanalizácie.

Obojstranne lepiaca, dvojstrane lepiaca alebo dvojito lepiaca páska je vhodná na montáž kobercov, majú vynikajúcu schopnosť prispôsobiť sa nerovným povrchom.

Špeciálne pásky

Katalóg špeciálnych pások

Špeciálne páskyT&GSP100-199

Samolepiaca Duct páska – T&GSP100-199

Veľmi známa a veľmi populárna duct páska. Neexistuje problém, ktorý nedokáže riešiť. Môžete ju používať na rôzne účely, ale najviac sa používa v DIY priemysle.